Inicio > O Proceso Español

O Proceso Español

O Proceso Español. Na Asamblea Nacional Española chamamos ‘Proceso Español’ á páxina de ruta que queremos levar a cabo para conseguir unha disolución das Autonomías e a creación dun novo modelo de Estado.

Para iniciar este proceso, primeiro debemos instaurar o debate público sobre a disolución das autonomías na sociedade española. ¿Como o faremos? Pretendemos facelo de forma mediática, con debates e entrevistas nos medios de comunicación. Con actos de presentación e conferencias explicando o noso proceso e porque se deben disolver as Autonomías.

O proceso español, disolución das autonomías e novo modelo territorial

Unha vez establecido o debate e a constatación de que é un clamor popular e un desexo de gran parte dos cidadáns españois, procederemos a depositar unha Colectiva Petición nas Cortes Xerais, para que se inicie unha modificación por parte dos deputados. Pretendemos recoller o máximo de firmas para respaldar a dita petición, para que poida exercer unha presión máis efectiva nos grupos parlamentarios. La puedes leer y apoyar clicando aquí arriba.

No caso de que un grupo parlamentario cre necesariamente emprender este inicio da Reforma Constitucional para poder realizar un referendo para a disolución das Autonomías. Se produciría unha votación no Congreso dos Deputados de Reforma Constitucional que debería ser aprobada por un 66% dos deputados.

En caso de que fose aprobada a Dita Reforma Constitucional, levaríase a cabo un Referendo para a derogación das Autonomías. Para que se disuelvan as Autonomías, se habería que votar en 50% máis un voto, como mínimo. En caso contrario, seguiríase co actual Estado Autonómico.

Si o Referendo para a disolución das Autonomías, saíu adiante coa supresión do Estado Autonómico, sería necesario aplicar un novo modelo territorial. Desde a Asamblea Nacional Española, apostar por un Estado único pero descentralizado que concentrará as competencias máis importantes pero podería delegar algunhas competencias nos departamentos provinciais que asumirían unha política de proximidade co cidadán.

O Proceso Español

O Proceso Español