Inici > Neix l’Asamblea Nacional Española
04.11.2018 Notícies ANE

Neix l’Asamblea Nacional Española

Neix l’Asamblea Nacional Española. El 23 de juliol de 2018 a Premià de Mar (Barcelona) els seus 3 socis fundadors són Miguel Martínez Velasco, Pau Guix Pérez i Paula Fiestras Casillas per fundar l’Asamblea Nacional Española. Una associació orgullosament europea i orgullosament espanyola, que vol fer front a les amenaces dels populismes i els nacionalismes.

La ANE (Asamblea Nacional Española) va ser presentada al Registre Nacional d’Associacions el 24 de juliol de 2018. El 2 d’octubre de 2018 va ser inscrita en el Registre Nacional d’Associacions.

Neix l’Asamblea Nacional Española, el 23 de juliol de 2018

A la Junta fundacional, celebrada el 23 de juliol de 2018, Miguel Martínez va ser elegit com a President de l’associació, Pau Guix triat com a vicepresident i Paula Fiestras Casillas com a secretària de l’associació. Els tres es van encarregar de constituir l’associació Asamblea Nacional Española.

A l’article 3 dels estatuts de l’ANE (Assemblea Nacional Espanyola) apareixen els fins de la nostra associació:

Els caps de Asamblea Nacional Española seran:

a) Fomentar la participació de ciutadans en els mitjans de comunicació social sempre que tendeixin a la promoció i difusió de la idea que qualsevol reconeixement, per qualsevol mitjà, dels valors de IGUALTAT entre ciutadans espanyols, VERACITAT d’informació històrica, econòmica i periodística , PLURALITAT d’ideologia política individual o col·lectiva i LLIBERTAT d’exercir els drets que ens assisteixen com a ciutadans del Regne d’Espanya.

b) Facilitar la relació i comunicació entre els nostres associats.

c) Promoure i fomentar la trobada amb professionals i empresaris, així com altres associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre, per al compliment dels fins de la nostra associació.

d) Promoure i fomentar la productivitat i la repoblació de les zones rurals del Regne d’Espanya

e) Participació activa en l’àmbit de les xarxes socials i mitjans de comunicació de masses.

f) Promoure, difondre i defensar la conveniència, necessitat, utilitat i conveniència per al Bé Comú d’una Espanya unida dins de la Unió Europea i d’una Europa democràtica i plural, sent aquesta unitat i solidaritat garantia essencial de l’efectiu exercici dels nostres drets cívics i marc inalienable de convivència i llibertat.

g) Promoure els llaços de germanor del Regne d’Espanya amb la resta dels països iberoamericans

Si vols saber més sobre la nostra Associació, pots consultar els nostres estatuts. ESTATUTS ANE.

Paraules relacionades:
Comentaris

Encara no hi ha comentaris per "Neix l’Asamblea Nacional Española"

Deixa el teu comentari

He llegit i accepto la política de privacitat de asambleanacionalespañola.org
Consento que es publiqui el meu comentari amb les dades que he facilitat (a excepció de l'email)

¿Què fem amb les teves dades?
En asambleanacionalespañola.org et demanem el teu nom i email (l'email no ho vam publicar) per identificar-te entre la resta de persones que comenten al bloc.