Inici > El Procés Espanyol

El Procés Espanyol

El Procés Espanyol. En l’Asamblea Nacional Española anomenem ‘Procés Espanyol’ al full de ruta que volem dur a terme per aconseguir una dissolució de les Autonomies i la creació d’un nou model d’Estat.

Per iniciar aquest procés, primer hem instaurar el debat públic sobre la dissolució de les autonomies en la societat espanyola. ¿Com Ho farem? Pretenem fer-ho de forma mediàtica, amb debats i entrevistes en els mitjans de comunicació. Amb actes de presentació i conferències explicant el nostre procés i perquè s’han de dissoldre les autonomies.

El Procés Espanyol, dissolució de les autonomies i nou model territorial

Un cop instaurat el debat i la constatació que és una clam popular i un desig de gran part dels ciutadans espanyols, procedirem a dipositar una Petició Col·lectiva a les Corts Generals, perquè s’iniciï una reforma constitucional per part dels diputats. Pretenem recollir el màxim de signatures per recolzar aquesta petició, perquè pugui exercir una pressió més efectiva en els grups parlamentaris. La pots llegir i donar suport clickant aquí sobre.

En el cas que algun grup parlamentari cregui necessari emprendre aquest inici de Reforma Constitucional per poder realitzar un referèndum per a la dissolució de la Autonomies. Es produiria una votació al Congrés dels Diputats de Reforma Constitucional que hauria de ser aprovada per un 66% dels Diputats.

En cas que fos aprovada aquesta Reforma Constitucional, es duria a terme un Referèndum per a la derogació de les Autonomies. Perquè es dissolguin les Autonomies, s’hauria de votar Sí en un 50% més un vot, com a mínim. En cas, contrari se seguiria amb l’actual Estat Autonòmic.

Sí el Referèndum per a la dissolució de les Autonomies, tirés endavant amb la supressió de l’Estat autonòmic, s’hauria d’aplicar un nou model territorial. Des de l’Assemblea Nacional Espanyola, apostem per un Estat únic però descentralitzat que concentrarà les competències més importants però pogués delegar algunes competències en els departaments provincials que assumissin una política de proximitat amb el ciutadà.

El Procés Espanyol

El Procés Espanyol